Vyzvedávání – předávání dětí

Vyzvedávání dětí ze školky je stanoveno s ohledem na nerušenou výuku dětí, bezpečnost a celkový provoz školky. Uvedené časy vycházejí z dlouholetých zkušeností pedagogických pracovníků s vyzvedáváním dětí v různých školkách a odpovídá nejvyužívanějšímu způsobu načasování v rámci České republiky.

06,30 - 08,30
12,30 - 13,00
15,00 - 17,30

V prvních 14 dnech, po začátku docházky dítěte, je třeba vyplnit dohodu o odvádění dítěte, nepověřeným osobám nebude dítě vydáno (bude–li dítě z mateřské školy odvádět starší sourozenec, prarodiče nebo jiné osoby …).
Rodič může během roku dohodu doplňovat.
Ráno předává zdravé dítě do mateřské školy rodič osobně, nebo jím pověřená osoba, přímo učitelce ve třídě (neposílá je ze šatny nebo z jakýchkoli prostor samo). Totéž platí při vyzvedávání dítěte (učitelka předá dítě osobně pověřené osobě).

© Designed by MJ, Sevenheaven production
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Platba školného/stravného