PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Husníkova 2075, Praha 13

Údaje o zařízení: Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace
Zřizovatel: MČ Prahy 13, Nové Butovice
Typ školky: celodenní mateřská škola
Stanovená kapacita: 25 dětí ve třídě
Provozní doba: 6.30 - 17.30

Ředitelka MŠ: Romana Brychtová (zajišťuje celkový chod školky)

Provozní řád MŠ
Vedoucí učitelka Nikol Fulková
I. odd. - Myšky - Nikol Fulková a Romana Hojsáková
II. odd. - Berušky – Helena Štajerová, Kateřina Beranová
III. odd. – Motýlci – Romana Brychtová a Milan Štajer

Asistenti pedagoga: Nikola Beranová, Lenka Štrougalová

Provozní oddělení
Vedoucí školní jídelny Soňa Drahovzalová
Pomocná kuchařka Olga Jantošovičová
Úklid + školnice Jaroslava Opletalová
Úklid – Irena Sřihavková

Využití zařízení pro jiné aktivity: kroužky dle výběru rodičů, logopedie dle věkové
kategorie dětí, organizované akce pro děti s rodiči na školní zahradě

Režimové požadavky:
Nástup dětí do MŠ je od 6.30 hod., doba scházení je do 8.30 hod., kdy se zamykají prostory MŠ.
Třída pro scházení dětí (cca do 7.45 hod) a rozcházení dětí (cca od 16.00 hod) je třída Motýlů.

Rodiče budou vždy u vchodových dveří příslušného oddělení informováni cedulkou.
Omluvy dětí se přijímají na těchto daných telefonních číslech 702 280 727 vždy do 8.00 hod., pakliže dítě není omluveno do této hodiny, počítá se mu
stravování, jako by bylo ve školce.

Dítě si vyzvedává zákonný zástupce, nebo osoba jím pověřená nejdéle do 17.30 hod.
Dítě by nemělo ve školním zařízení pobývat celou délku provozu od 6.30 do 17.30 hod.

Pohybové aktivity a řízená činnost pedagogem
V ranních hodinách 6.30 – 8.30 se prolíná spontánní hra dítěte a řízené činnosti pedagogem.
Každý den probíhá ranní cvičení, komunikativní kruhy a jiné činnosti dle plnění ŠVP. Škola je
vybavena pro činnosti estetické, tělovýchovné, rozumové, hudební.

Pobyt venku
Pro pobyt venku je nejčastěji využívána zahrada, která je vybavena různými průlezkami,
skluzavkou, altánkem, mlhovištěm, přírodním divadlem, dvěma pískovišti, slunečníky.
Zahradu doplňují vzrostlé stromy a lemují keře. Za příznivého počasí se všechny aktivity
kromě stolování a odpočinku přesouvají ven.
Také je možnost vycházek při poznávání a seznamování se s nejbližším okolím mateřské školy
Děti jsou za příznivého počasí pod dozorem pedagogů venku většinou od 10.00 hod. do
12.00 hod a odpoledne za příznivého počasí od 15.30 do 17.30 hod..

Odpočinek a spánek
Odpočinek a spánek probíhá od 13.00 – 14.30. Klidný průběh zajišťuje pedagog poslechem
písní, básní a četbou pohádky před odpočinkem. Každé dítě odpočívá na molitanovém
lehátku, má své lůžkoviny označené svou značkou. Lehátka a lůžkoviny jsou uklizeny
jednotlivě v regálech ve stále větrané místnosti. Děti nemusí spát, ale pouze odpočívat.

Ochrana a bezpečnost dětí
Vždy na začátku školního roku a dále průběžně během celého roku učitelky seznamují a
informují děti s bezpečnostními zásadami v prostorách budovy, na zahradě MŠ a při
používání zahradních atrakcí.
Každá učitelka zajišťuje organizaci společných aktivit tak, aby byly dodrženy hygienické a
bezpečnostní zásady.

Stravování
Příprava stravy je vlastní za dodržení všech směrnic a norem daných pro přípravu jídel.
Podávání svačin – obvykle 9.00 – 9. 30
Podávání obědů – obvykle 12.00 – 12.30
Odpolední svačina – obvykle 14.30 – 15.00
Děti jsou vedeny k samostatnosti, cílem je používání celého jídelního setu.

Pitný režim
Děti mají k dispozici od 7.00 hod. v k tomuto určených nádobách čaj, voda nebo jiné
nemléčné pití, které se v průběhu dne doplňuje. Při dopoledním i odpoledním pobytu venku
je na zahradě připraveno další pití (v barelu), obvykle čaj, šťávy aj.. K pití venku slouží kelímky
na jedno požití. V dopoledních a odpoledních svačinách je dětem podáváno různé mléčné pití, k obědu vždy
čaj, voda nebo džus.
Nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoli samy napít, použité nádobí se
odkládá do přípravny.

Dietní stravování
Dietní stravování naše jídelna nezajišťuje
Dietní jídla mohou připravovat pouze vyškolení pracovníci (dietní sestry).

Pokud má strávník vážné zdravotní problémy(např.alergii na určitý druh potraviny)zajistíme ohřátí přineseného jídla  z domova v naší mikrovlnné troubě, avšak pouze za těchto podmínek:

1. potvrzení od lékaře
2. rodiče potvrdí svým podpisem prohlášení,že jídlo donesené z domova je zdravotně nezávadné
3. jídlo bude v uzavřené nádobě s nápisem DIETA

Pro MŠ,kde se děti stravují celodenně,platí zásada: pokud jedno (dvě) ze tří  jídel (přesnídávka,oběd,svačinka) obsahuje pro něj nebezpečnou potravinu ,rodiče zajistí z domova všechny tři jídla.(např. svačinku a oběd  může , dopolední přesnídávku nemůže-rodiče přinesou z domova nejen přesnídávku,ale i oběd  a svačinu) z toho vyplývá,že na  celý den zajistí stravu buď školní jídelna nebo rodiče.

Rodiče si mohou předem prohlédnout jídelní lístek na našich stránkách nebo si ho mohou vyžádat u vedoucí školní  jídelny. Pokud si nejsou zcela jisti ,že uvedená receptura neobsahuje nebezpečnou potravinu pro jejich dítě,obrátí se  z dotazem  přímo na kuchařky. V žádném případě není povinností zaměstnanců kuchyně sdělovat (volat) rodičům,že dané jídlo obsahuje alergen .Pokud to udělají,pak pouze z vlastní vůle.Rodiče si jídelníček musí ohlídat sami.

Otužování a hygiena
Vyhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu –
spolupráce s rodiči (aktuální stav, pravdivé informace – nezatajování faktů, předcházení
přílišné starostlivosti rodičů, nepřiměřené oblékání dětí…)
Spaní a odpočívání ve vyvětrané místnosti, v letním počasí sprchování na zahradě.
Před odpočíváním si děti čistí zuby svým kartáčkem v umývárnách svlečené do spodního
prádla (po adaptačním období).
Otužování zdravotně oslabených dětí se provádí po konzultaci s rodiči.
Jiné druhy ozdravných opatření – nepřetopené místnosti, časté dostatečné větrání,
každodenní ranní cvičení, každodenní pobyt venku, dechová cvičení, jóga

Způsob nakládání s prádlem
Pyžama si děti odnášejí domů na výměnu každý týden v pátek.
Ručníky jsou měněny 1x týdně – dle potřeby(pondělky)
Lůžkoviny se vyměňují 1x za 3 týdny, nebo dle potřeby
Prádlo se k praní dováží, čisté a špinavé prádlo je odděleno ve skladovacích prostorách.
© Designed by MJ, Sevenheaven production
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Provozní řád školní jídelny
Platba školného/stravného