CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDAT před nástupem do mateřské školy

• Znát své jméno a příjmení
• Umět si říci co chce nebo potřebuje
• Spolupracovat při oblékání a svlékání
• Umět si nazouvat a vyzouvat obuv
• Vysmrkat se – používat kapesník
• Držet lžíci a umět se najíst
• Při jídle sedět u stolu
• umět pít z hrnečku a skleničky
• používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
• umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
• umět si vyčistit zuby
• ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

O konkrétních požadavcích na vaše dítě se poraďte přímo s učitelkou.

10 DOBRÝCH RAD, KTERÉ USNADNÍ VÁM I VAŠEMU DÍTĚTI NÁSTUP DO ŠKOLKY

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které už do školky chodí (mělo by tam chodit rádo, aby vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením „zlých“ zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod. 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při ochodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, odejít z domu a dítě o tom neinformovat. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje
3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod
4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z tohoto důvodu nikdy školkou nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest – vyhněte se vyhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“)
5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem
6. Dejte s sebou dítěti něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek)
7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste poobědě přijít
8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítěte jejich úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se s ním dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí, přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak odměnu vyžadovalo každý den
10. Promluvte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte

Převzato: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
© Designed by MJ, Sevenheaven production
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Platba školného/stravného