Platba školného a stravného

Vážení rodiče,
úplata za stravné a školné je prováděn převodem na účet u české spořitelny nebo v hotovosti přímo u hospodářky školy. Platby za stravné se zasílají na účet: 000000-3259809339/0800, a to vždy do 15. stávajícího měsíce na měsíc následující. Stravné se hradí zálohově a v červnu Vám budou vráceny přeplatky.
Vašemu dítěti je přidělen variabilní symbol, pod kterým budete realizovat platby. Tento variabilní symbol je Vašemu dítěti přidělen po celou dobu docházky do naší mateřské školy. Do kolonky zpráva pro příjemce nebo odesílatel, prosím vyplňte jméno dítěte. Platba za úhradu se platí dohromady – školné + stravné.

Výše školného: 500,- Kč měsíčně za celodenní, polodenní i nepravidelnou docházku (usnesení č. 924/2004 + MČ Prahy 13).
Od platby školného jsou osvobozeny ty děti, které v daném školním roce dosáhnou 6 a více let (plnění povinné školní docházky).

Výše stravného děti 3 – 6let:  1010,- Kč (48,- Kč x 21 dní v měsíci)                                
Výše stravného pro děti s odkladem školní docházky: 1070,- Kč (51,- Kč x 21 dní v měsíci)

Děkujeme za včasné zaslání platby
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Platba školného/stravného