ŠKOLNÉ

• Školné je 500,- Kč měsíčně za polodenní, celodenní i nepravidelnou docházku /usnesení č. 924/2004 + MČ Prahy 13/
• Předškolní děti jsou od platby osvobozeny pouze na dobu 12 měsíců /§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb/ - viz.níže
• Příspěvek se hradí i v případě nemoci dítěte – viz. vyhláška hl. m. Prahy

Dle novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 Sb. Se mění úhrada školného pro předškoláky. Předškolní děti jsou, dle této novely, od plateb  školného osvobozeny pouze na 12 měsíců.

V praxi to znamená, že děti, které mají odklad školní docházky a v předchozím školním roce byly osvobozeny od úhrady školného od 1.1.2012 školné platí v plné výši.
© Designed by MJ, Sevenheaven production
Směrnice školy ke zpracování osobních údajů
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies