© Designed by MJ, Sevenheaven production
V tomto okni Vás budeme informovat o všech aktuálních novinkách, upozorniní a dalších duležitých informací související s chodem naší školky. Prosíme rodiee, aby sledovali také info nástinky v budovi školky.
Plánované akce a projekty pro školní rok 2023 - 2024
Seznam alergenu v potravinách.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání / Č.j. MS30/2023
Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2023/ 2024  takto:  Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí uchazečů s tímto registračním číslem:

Vývěska rozhodnutí - kompletní seznam - klikněte zde


Individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (ano) / 1 bod

Trvalý pobyt v MČ Praha 13 / 20 bodů

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je: 19   (bude upraveno dle odkladů školní docházky po zápisu do ZŠ)

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY
Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Věnujte, prosím pozornost následujícím dokumentům:
1) Co budou děti potřebovat ve školce
2) Očekávané dovednosti před vstupem do MŠ
3) Adaptace dítěte ve školce
V případě dotazů a připomínek kontaktujte pedagogický dozor školky.

POZOR ZMĚNA NÁZVU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PALOUČEK
Naše nová adresa je:
Mateřská škola Palouček
příspěvková organizace
Husníkova 2075
Praha 13

Kroužky
Vámi a vašimi dětmi vybrané kroužky, múžete začít
platit u jednotlivých učitelek, které daný kroužek povedou.
Děkujeme

Aktuální kroužky pro děti konané v MŠ:
Pondělí : ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Úterý: HBITÝ JAZÝČEK ŠAŠKA VAŠKA
Středa: ANGLIČTINA
Čtvrtek: VESELÉ NOTIČKY Z LESNÍHO PALOUČKU
Pátek: PLAVÁNÍ
Kompletní informace zde.

Společné akce v průběhu školního roku:
Třídní schůzky pro rodiče
Zahradní slavnost na přivítání nového školního roku
Adaptační výjezd na hory
Divadla v MŠ (každý měsíc)
Fotografování ve školce
Rozsviťte si zahradu – Dýňování
Drakiáda
Pyžámkový den ve školce
Advent ve školce
Pečení vánočního cukroví
Vánoční besídky
Hravé lyžování
Barevné týdny ( oblékání ve stejných barvách)
Ponožkový den
Masopustní veselí a karneval ve školce- přespávání ve školce
Vítání jara- vynášení Morany, pálení čarodějnic
Jarní jarmark
Soutěž v malování kraslic, zdobení zahrady kraslicemi
Bazar pro rodiče na školní zahradě
Noc s Andersenem  týden s oblíbenou knihou
Slavnostní loučení s předškoláky
Oslava dětského dne s animátory
Škola v přírodě
Celodenní výlety
Akce pořádané MČ Praha 13 (Medobraní, Den stromů, zdobení vánočních stromečků, Den Země, Zdravá pětka…)
Čtení pro děti, výlety a procházky po Praze 13 s ,, pohádkovými babičkami“
Animování s Animatiem
Pravidelné návštěvy městské knihovny na Lužinách
Spolupráce se spolkem  Abel (pasení ovcí a koz)
Práce na školní bylinkové zahrádce
Besedy s odborníky ze záchranných sborů ČR (policie, hasiči, zdravotníci)
Zdravotně preventivní akce ,, Zdravé zoubky“
Projekt České obce sokolské – Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky
Návštěvy prvních tříd základní školy
Bosohrátky
Dny otevřených dveří
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies