REŽIM DNE V MŠ HUSNÍKOVA 2075
- příchod dětí do školky 06.30 - 8.30h

06.30 - 08.30   ranní hry a činnosti podle vlastní volby dětí,
                        individuální práce učitelky s dětmi
08.30 - 09.00   ranní cvičení
09.00 – 10.00  hygiena, svačina, dopolední řízené činnosti
10.00 – 12.00  oblékání – příprava na pobyt venku, pobyt venku
12.00 – 12.30  hygiena, oběd
12.30 – 14.30  klidový režim na lehátku (klidné hry nespavci)
14.30 – 15.00  vstávání, hygiena, rozcvičení, svačina
15.00 – 17.30  odpolední řízené činnosti
                        hry, zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí
16.00 - 16.45   zájmové kroužky pořádané školkou

© Designed by MJ, Sevenheaven production
Smirnice školy ke zpracování osobních údaju
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Platba školného/stravného